Mateusz Cholewka

Programming | DevOps

23 Listopada, 2020

Lekki obraz dockera dla PHP

Docker, to bardzo użyteczne rozwiązanie, które pozwala nam na stworzenie środowiska uruchomieniowego identycznego na środowisku lokalnym testowym, jak i produkcyjnym. Myślę, że w dzisiejszych czasach jest już jednym z obowiązkowych zagadnień dla każdego programisty, niezależnie od stacku technologicznego, w którym pracuje. Użycie dockera wiąże się jednak z kilkoma problemami, jak np. to, że najlepiej jest posiadać rejestr do przechowywania obrazów dockera, czy to, że musimy odpowiednio taki obraz przygotować i skonfigurować jego budowanie.