Mateusz Cholewka

Programming | DevOps

27 Grudnia, 2020

Command Bus w Laravel

Command, to prosty wzorzec, dzięki któremu możemy w łatwy sposób wydzielić w naszej aplikacji mniejsze akcje i wyzwalać je przy pomocy jednej zależności, tzw. Command Bus’a. Samo używanie komend jest dość proste, a może przynieść spore korzyści choćby w czytelności kodu. Kiedy używamy command busa, możemy w przyszłości w prosty sposób skręcić w naszym projekcie w kierunku CQS, czyl podziału akcji na komendy i zapytania (nie mylić z CQRS, które mówi o rozdzieleniu modeli zapisu i odczytu, co jest już trochę bardziej skomplikowane, ale oczywiście to ten kierunek).